E-handelsstrategi & Projektledning

Allt börjar med en e-handelsstrategi. Vi vill erbjuda ett helhetsperspektiv på e-handeln som de flesta andra byråer saknar. Därför är vi tekniskt oberoende och utgår inte efter en egen plattform – istället utgår vi alltid ifrån kundens specifika behov och de förutsättningar som finns. Gemensamt är att vi alltid jobbar mot att öka konvertering, varumärkeskännedom och omsättning. Tillsammans hittar vi den lösning som passar ert varumärke och företag bäst.

Läs mer om hur vi jobbar eller kontakta oss direkt!

Våra strategiuppdrag börjar alltid med en förstudie där vi utgår ifrån de affärsmål som finns för verksamheten och vilken del e-handelssatsningen kan och bör ha. Vårt perspektiv är alltid långsiktigt där vi försöker hitta den optimala balansen mellan varumärkesbygge och försäljning. Vi ger er råd kring en shoppingupplevelse som både är engagerande och konverterande.

E-handelsstrategin inleds med en förstudie där vi definierar de kvantitativa och kvalitativa målsättningarna för er e-handel. Vi tar fram KPI:er för löpande analys, uppföljning samt sätter rutiner för rapportering. I e-handelsstrategin definierar vi den optimala e-handelsorganisationen. Den innehåller rollbeskrivningar, ansvarsområden, rutiner, processbeskrivningar och rekryteringsbehov.

Särskild vikt lägger vi vid marknadsförings- och säljstrategi. Vilka kanaler har störst potential att leda till att målen uppfylls och hur ska man arbeta med dem. Det innefattar strategi och budgetfördelning för egna och betalada kanaler samt annonsering. Strategin kan, helt efter behov, innehålla projekt kring content, SEO, SEM och CRM.

E-handelsstrategi & Projektledning