Vår process

Vi hjälper dig rekrytera till tjänster på alla nivåer – från young professionals till senior executives. Genom en gedigen arbetsprocess säkrar vi kvalité på urval och att vi når ut till rätt typ av profil för uppdraget. Vi agerar stöd till både kund och kandidat under processens gång och ser till att optimera den slutgiltiga matchningen mellan er och slutkandidater.

Behovsanalys
Tillsammans med våra kunder börjar vi alltid med att gå igenom det bakom liggande syftet till varför kunden behöver anställa, vad den specifika tjänsten kommer att ha för mål samt hur rollen passar in i befintlig organisation. Vi går även igenom företagets profil och affärskultur samt vad för hur vi bäst når ut till relevanta kandidater.

Kravprofil
Analysen utmynnar sedan i en gedigen kravprofil för uppdraget. Kravprofilen är en viktig del av Beyond Retails process då den tydligt förmedlar vilken kompetens och personlighet som söks samt hur det verkliga behovet i organisationen ser ut.

Annons
När kravprofilen är godkänd av kund tar Beyond Retail fram en annons för uppdraget.

Annonsering
Efter annonsen godkänts annonserar Beyond Retail på egen hemsida, LinkedIn, e-
handel.se, i relevanta grupper på 
sociala medier samt gör utskick till det egna talangnätverket.

Ansökningar, search & urval
Beyond Retail arbetar utifrån den bekräftade kravprofilen för att göra ett urval av kandidater som är intressanta för uppdraget. Förutom att ta emot aktiva ansökningar börjar vi alltid med att kartlägga vårt eget nätverk av e-handelstalanger för att sedan komplettera med lämpliga profiler via researcharbete. Detta ger er som kund, en försäkran om att Beyond Retail alltid letar efter de bäst lämpade kandidaterna för det specifika uppdraget. Här skapar vi en så kallad ”long-list”. Alla kandidater vår long-list blir kontaktade. I första samtalet med kandidaten säljer vi in den specifika tjänsten och er som företag. Under detta samtal får den potentiella kandidaten även möjlighet att berätta lite mer om sig själv och sin bakgrund. Därefter skapar Beyond Retail en så kallad ”short-list” på de kandidater vi anser matchar kravprofilen bäst.

Kompetensbaserad intervju
De bäst lämpade kandidaterna går vidare till intervju och möte med oss på Beyond Retails kontor i Stockholm. Intervjuerna utförs enligt vår kvalitetssäkrade och kompetensbaserade intervjumetodik. Här fokuserar vi på kandidatens verkliga kompetenser, erfarenheter och resultat. Vi ser även till att skapa oss en grundlig uppfattning om kandidatens drivkrafter, värderingar och personlighet. Detta är en viktig del av intervjuprocessen då den hjälper oss matcha kandidaten mot er affärskultur och arbetsmiljö.

Kandidatpresentation
När samtliga intervjuer på vår long-list är genomförda presenterar vi 3-5 godkända kandidater. Minst 3 enligt den upprättade kravprofilen och eventuellt ytterligare kandidater med diversifiering. Vi går även igenom vår short-list.

Intervjuer hos kunden
När det är dags för er att träffa slutkandidater koordinerar vi gärna intervjubokningar och dialoger kring detta. Under denna del av vår rekryteringsprocess har Beyond Retail en löpande dialog med er som kund men även med kandidaterna. Detta för att se till att alla parter känner sig förberedda och engagerade.

Personlighetsverktyg och färdighetstester
Beroende på tjänst och önskemål från kund, kan vi hjälpa er att integrera kompetens- och/eller personlighetbaserade tester i rekryteringsprocessen.

Referenstagning
Beyond Retail genomför alltid utförliga referenstagningar på våra kandidater för att säkerhetsställa kvalitet, verklig kompetens och erfarenhet.

Signad kandidat
Ni som kund skriver anställningsavtal med slutkandidaten men vi finns med som stöd under hela processen fram till sign. Efter 3 månader följer vi upp med både er och kandidaten för att se att ert samarbeta löper på som önskat. Beyond Retail erbjuder 6 månaders garanti på alla uppdrag.

Vår process