E-commerce

3 konkreta tips på hur du underlättar er digitala transformation

Digitalisering eller den genomgripande processen digital transformation kan ofta kännas stå stor att den inte alltid går att greppa. Det handlar om att genom ny kunskap och insikter skapa tjänster eller produkter som din kund uppfattar som värdeskapande. Men digital transformation är en direkt effekt av digitaliseringen i samhället i stort och lika mycket möjligheter som skapas i och med denna, lika stora utmaningar ställs man inför om man inte förstår vad det innebär.

Vi har tidigare skrivit om digital transformation och att det i många fall blir ett stort glapp mellan det teoretiska begreppet och den praktiska implementation av nya digitala lösningar. Här listar vi tre konkreta tips för att underlätta ditt företags digitala transformation – oavsett var ni befinner er i dag:

  1. Datadrivna beslut.
    En av de tydligaste delarna av digital transformation är att använda data i olika sammanhang och precis som i alla processer måste det finnas tydliga och mätbara mål redan från början. Detta kräver också att man skapar förutsättningar för et datadrivet beslutsfattande med agila arbetsmetoder som ger möjlighet att snabbt skifta fokus utifrån satta KPI:er. Ju mer data som finns, visualiseras och presenteras för alla inblandade, desto djupare förståelse kommer att växa fram för hela verksamheten.
  2. Få med ledningen.
    Digitalisering innebär innovation – oavsett skala – och det är ett förändringsarbete som kostar både tid och pengar. Ett ökat fokus gällande digitalisering hamnar alltså förr eller senare som en kostnadsfråga i ledningsgruppen. Men i slutändan måste ledningen både tro på den förändring som företaget ska genomgå, och sedan också skapa den förståelse som behövs internt för lyckas.
  3. Tid för utbildning och utvärdering.
    Digitaliseringen är inget isolerat projekt. För att en organisation ska kunna utvecklas som helhet behöver alla medarbetare få tid till att ta in ny kunskap, nya intryck och applicera detta i sitt arbete. Det innebär också att man som arbetsgivare måste avsätta tid till lärande. Om man väljer bort lärande kommer det vara omöjligt att utveckla medarbetarna och därmed företaget.

 

Detta är del 3 av 3 i en serie om digital transformation. Behöver ditt företag hjälp med att förstå eller att komma igång med digital transformation? Vi på Beyond Retail kan hjälpa er med digital strategi, intern utbildning och rekrytering på alla nivåer. Kontakta oss så hjälper vi dig.