Nyhet

Beyond Retail och Carismar lanserar whitepaper tillsammans


Beyond Retail har tillsammans med e-handelsleverantören Carismar skapat en guide som ska göra det enklare för e-handlare att kravställa tekniska lösningar, ta smartare tekniska beslut och välja rätt leverantörer.

Vi som externa konsulter ser många e-handlare som är missnöjda med sina olika tekniska lösningar, och många organisationer saknar kompetens i hur man kravställer mjukvara. Vi ville därför skapa ett verktyg som underlättar det förarbete som ett tekniskt projekt faktiskt kräver, och som förhoppningsvis på sikt även kan bidra till att den generella tekniska kravställningen blir bättre inom e-handeln. Genom ett bättre förarbete kan man få högre avkastning men också större skalbarhet och stabilitet. Tekniken är inte längre bara ett system  utan en central del av hela affären.

När Carismar kontaktade oss om att samarbeta på ett whitepaper om detta ämne kändes det självklart då det är ett problem som vi ser de flesta e-handelsbolag har någon eller flera gånger under sin tillväxt. Vi ville både kunna utbilda de e-handlare som agerar kravställare men också ställa högre krav på de leverantörer som finns idag. Därför var det idealt att utarbeta ett tillvägagångssätt tillsammans med Carismar för att på så sätt få in perspektiven både från konsult- och leverantörssidan.

Läs mer om vår guide och ladda ned den här.