Kandidatupplevelse, Organization, Rekrytering

Bra intervjuer växer inte på träd – Min strategi!

Som rekryterare är en stor del av jobbet att genomföra intervjuer för olika typer av tjänster, något som oftast är väldigt intressant och kul! Det är en speciell situation att befinna sig i en intervju och det kan vara bra att komma ihåg att likväl som det är en formell anställningsintervju så är det också ett möte mellan två människor. Det är därför viktigt att ge intervjun det engagemang och tid som krävs för att det ska bli givande och fylla sitt syfte.

Vad är då nyttigt att tänka på när man som rekryterare ska genomföra en intervju? Och hur ser du till att skapa värde både åt din uppdragsgivare och kandidat?

Som rekryterare är det viktigt att komma ihåg att du alltid representerar en klient som önskar att få så bra och relevanta kandidater som möjligt för den aktuella tjänsten. Det är därför av stor vikt att sätta sina egna behov åt sidan och försöka att inte färga intervjun alltför mycket med sina egna uppfattningar, åsikter eller intressen. För att underlätta detta ska en intervju alltid ta avstamp i en genomarbetad kravprofil och det är utifrån denna som bedömningen ska ske.

Konsten att ställa rätt frågor
Men hur ser man som rekryterare till att formulera frågor som ger relevant information för bedömningsunderlaget? Det är lätt hänt att svaren blir generella, abstrakta eller svävande. Då är det som rekryterare värdefullt att be kandidaten bli mer konkret och t.ex. be dem förklara om det är deras personliga tillvägagångssätt eller om de talar om någon generell tendens. För att undvika denna fälla är det bra att lägga lite extra tid på att strukturera frågorna på rätt sätt.

På Beyond Retail utgår vi alltid ifrån CAR-modellen, vilket innebär att vi försöker strukturera intervjufrågorna utifrån Context – Action – Result. Det kan se ut som följande – Berätta om ett projekt du initierat och drivit igenom. Hur gick du tillväga? Vad blev resultatet? Genom att ställa frågor likt denna ser du till att att få konkreta svar som beskriver faktiska situationer och beteenden i arbetet.

Fråga hellre för mycket än inte alls
Att kunna följa upp med relevanta följdfrågor är såklart också en avgörande faktor för en bra intervju. Intervjusituationen skiljer sig mycket från ett vanligt samtal där vi tar mycket för givet, fyller i sådant som inte uttalas och fastnar inte i diffusa detaljer. I en intervju däremot måste rekryteraren vara uppmärksam på och be om förklaringar till sådant som är otydligt. Det krävs även att rekryteraren är påläst inom ämnet eftersom man måste ha förmågan att komma med relevanta och intressanta frågor som uppmanar till utveckling och fördjupning av intervjun. Kom ihåg att när du följer upp och ber kandidater utveckla svar, så skapar du bättre förutsättningar gör att kunna göra en rättvis bedömning. På så sätt skapar du värde både för din klient och kandidat!

Sist men inte minst, kom ihåg att en intervju såklart ska kännas levande och givande! Det är centralt att vi som rekryterar visar engagemang för våra kandidater.

Lycka till och Happy Interviewing!

Vill du veta mer om Beyond Retail och hur du kan optimera din rekrytering, kontakta mig på gustav@beyondretail.se eller +46 76-3268644.

Gustav Lundström

Recruitment Consultant Beyond Retail gustav@beyondretail.se +46 76 326 86 44