E-commerce

Data istället för digitalisering

2017 vill alla digitalisera sig. I branschen pratas det om ”big data” och ”digital disruption” som omvandlas till strategier som sedan inte används. Hur bygger man egentligen en långsiktig, digital strategi som faktiskt tar hänsyn till det paradigmskifte som pågår?

Till att börja med måste man reda ut begreppen. Enkelt förklarat innebär digitalisering en ökad användning av både datorer, data och internet. Med andra ord beskriver termen övergången till digitala tjänster och verktyg. Digital teknik genomsyrar idag hela vår vardag och är någonting som är i ständig utveckling. I realiteten handlar det snarare om hur vi samlar in data och hur den används för att skapa mervärde: för en individ, ett företag eller hela samhället. Med digitaliseringen förändras alltså också våra beteenden, strukturer och processer.

Inre och yttre digitalisering

En annan aspekt är att göra skillnad på inre och yttre digitalisering. Den inre digitalisering innebär att utveckla företagets processer och system. Ett konkret exempel är tekniska plattformar så som ett affärssystem eller CMS och hur de samverkar och hanterar värdefull data. Inre digitalisering handlar också om att förändra hur vi ser på processer i en organisation – att se dem som ständigt föränderliga. Den yttre digitaliseringen handlar om hur vi interagerar med vår marknad och faktiska kunder. Rent konkret handlar det om att möta sin målgrupp i de digitala plattformar den rör sig inom, och att ständigt utvärdera och utveckla dessa. I praktiken handlar det om att låta kunden sätta villkoren för interaktion – oavsett tids, plats och kanal.

Skillnad på beteende och teknologi

En studie från Harvard som gjordes redan 2015 visar också en markant skillnad i lönsamhet hos de bolag som snabbt anpassat och utvecklat sina organisationer i takt med digitaliseringen. I en tid när utvecklingen är exponentiell, kan man troligen se en ännu större polarisering.

En långsiktig och hållbar affärsmodell i vår digitala era måste med andra ord utgå ifrån vårt nya, digitala beteendet – inte teknologin bakom. Det är nämligen här så kallade disruptiva förändringar sker – när man tar sig an ett problem eller en produkt på ett nytt sätt med hjälp av digitala verktyg eller tjänster. Det kan handla om att ersätta produkter eller tjänster, addera nya digitala verktyg eller aktivt omforma sitt eget erbjudande på marknaden för att möta kundens behov.

 

Detta är del 2 av 3 i en serie om digital transformation – här kan du läsa den första delen. Behöver ditt företag hjälp med att förstå eller att komma igång med din digitala resa? Vi på Beyond Retail kan hjälpa er med strategi, intern utbildning och rekrytering på alla nivåer. Kontakta oss så hjälper vi dig.