Case

Digital strategi för internationella Emeco

Emeco är ett internationellt möbelföretag inom högprissegmentet med en lång historia av hållbarhet, hantverk och hög designgrad. Emeco är ett globalt varumärke med USA som hemmamarknad.

Vårt samarbete med Emeco inleddes med en workshop där vi tillsammans diskuterade nuläge, visioner, konkurrens, utmaningar och tillväxtpotential. Detta resulterade i en långsiktig digital strategi innehållande alltifrån analys av den befintliga e-handeln, målgrupper, marknader och konkurrens till rekommendationer för kanalval, digital marknadsföring och vidareutveckling av den digitala affären.

Den digitala strategin ledde vidare till ett löpande arbete som innefattade ett större SEO-projekt, uppstart och kontinuerligt optimeringsarbete med Google Adwords samt utveckling av den befintliga e-postmarknadsföringen.

Digital strategi

Syftet med den digitala strategin var att identifiera potential för ökad varumärkeskännedom, organisk synlighet, trafik och försäljning globalt. Tillsammans med Emeco valde vi därefter ut prioriterade områden att utveckla i det löpande samarbetet.

 

 

Sökmotoroptimering

Grundat på en omfattande analys av sökord, sitestruktur och användarebeteende, satte vi riktlinjer och konkreta åtgärdsförslag med målet att öka både användarvänligheten och den organiska synligheten i sökmotorer.

Digital marknadsföring

Med sökordsanalysen som grund satte vi en strategi för samt uppstart av sökordsmarknadsföring i Google Adwords, med fokus på ökad varumärkeskännedom, synlighet och insamling av data för löpande optimering och utveckling.

Marketing automation

Med grund i vår analys och digitala strategi satte vi upp automatiska flöden med målet att skapa ökat engagemang via e-postmarknadsföring.

ROAS
567%
Trafik
+15%
Intäkt
+21%