Case

Filippa K: Tillväxt och transformation

Svenska Filippa K grundades 1993 och deras kläder och accessoarer finns representerade hos mer än 600 återförsäljare världen över. 2014 lanserade de sin e-handel i Sverige. Likt många företag i modebranschen så upplever Filippa K ett starkt förändringstryck på grund förändrade konsumentbeteenden. Beyond Retail inledde samarbetet i oktober 2016 och har på interimsbasis lett bolagets e-handelsteam mot internationell tillväxt och samtidigt verkat för att införa ett mer digitalt och datadrivet arbetssätt i hela organisationen.

Strategi

Beyond Retail har varit delaktiga i utformningen av den långsiktiga strategin för e-handel och den digitala transformeringen av Filippa K.

Organisation & Arbetssätt

Beyond Retail har hjälpt Filippa K sätta grunden till den digitala organisationen, identifierat behov och rekryterat nyckelkompetenser till teamet. Beyond Retail har också verkat för att förankra ett mer datadrivet och iterativt arbetssätt, för att stötta framtida tillväxt.

Utveckling

Samarbetet med externa teknikpartners har stärkts och effektiviseras vilket möjliggjort en högre utvecklingstakt och tätare releaser av ny funktionalitet och förbättringar av den digitala upplevelsen on-site.

Trafik

Utarbetat en tydlig “New Customer Acquisition”-strategi och “Retention”-strategi med fokus på att optimera hela köpfunneln, jobba iterativt och datadrivet baserat på djupare kundinsikter samt använda automation och machine learning för att kunna hjälpa kunderna snabbare.

Konvertering

Etablerat ett growth hacking mindset där utvecklingsprojekt prioriteras baserat på förväntad påverkan på konverteringsgrad. Stärkt fokus på att eliminera friktion och samtidigt förhöja kundupplevelse och servicegrad.

Konverteringsgrad
+25%
Försäljning
+50%
Nya marknader
+32