Full rekrytering

Vi som arbetar på Beyond Retail är experter på e-handel och digital rekrytering. Vi har själva den digitala kompetens som krävs för att utvärdera just dina kandidater – oavsett profil och senioritet. I våra uppdrag agerar vi rådgivare kring både organisation och kompetenskrav och tar samtidigt hand om hela rekryteringsprocessen från början till slut. Vår tydliga nisch och nära kontakt med digitala profiler från vårt nätverk gör att vi även kan vi arbeta mycket effektivt i alla våra uppdrag.

Vi har Sveriges främsta nätverk av digitala profiler
Vi har rätt kompetens för att utvärdera dina kandidater
Vi agerar rådgivare och ansvarar för hela rekryteringsprocessen
 • Behovsanalys / Paketering / Tidsplan

  Vi börjar processen med att gå igenom det bakomliggande syftet till din rekrytering, kompetenskrav och mål för rollen samt hur den passar in i din organisation. Vi går även igenom affärskultur och utvecklingspotential inom bolaget, för att förstår hur vi bäst kan paketera rollen mot potentiella kandidater. Processen fram till presentation av slutkandidater tar normalt mellan 3-5 veckor.

 • Kravprofil

  Behovsanalysen översätts i en detaljerad kravprofil för rekryteringsuppdraget. Kravprofilen är en mycket viktig del av processen då den tydligt ska förmedla vilken specifik kompetens, personlighet och erfarenhet som eftersöks samt hur det verkliga behovet ser ut i just din organisation.

 • Annonsering

  När vi tillsammans enats om en tydlig kravprofil hjälper vi dig att ta fram en annons för uppdraget. Eftersom vi har nära kontakt med digitala profiler i vårt nätverk börjar vi med att göra ett exklusivt utskick av annonsen till dessa men annonserar även i andra relevanta kanaler. Vill du att ditt uppdrag är konfidentiellt anpassar vi vår process efter det.

 • Search / Ansökningar

  Förutom att ta emot aktiva ansökningar lägger vi mycket stor vikt vid att kartlägga passiva kandidater från både vårt eget nätverk och andra lämpliga profiler via omfattande search-arbete. I detta steg av processen genomför vi kvalitativa telefonintervjuer för att utvärdera kandidater.

 • CV-avstämning

  CV-avstämningen sker normalt sett halvvägs i processen och syftar till att skapa en djupare dialog kring olika typer av profiler på CV-nivå. Här får du som kund insyn i processen och möjlighet att komma med input som är värdefull för oss att ta med oss i resten av processen.

 • Kompetensbaserad Intervju

  När vi stämt av med dig som kund och med aktuella kandidater går vi vidare till intervjustadiet. Intervjuerna genomförs på den ort där kandidaterna befinner sig och utförs enligt vår kompetensbaserade intervjumetodik. I detta skede är vår egen digitala kompetens mycket värdefull och hjälper oss att kvalitetssäkra kandidater på en hög nivå.

 • Urval / Kandidatpresentation

  När samtliga intervjuer är genomförda och vi gjort vår bedömning, presenterar vi slutkandidater. Antalet slutkandidater beror på komplexiteten i uppdraget och varierar mellan 3-6 st.

 • Kundintervjuer / Tester / Referenser

  Efter kandidatpresentation arbetar ansvarig konsult med att koordinera intervjuer, administrera eventuella tester och ta referenser på kandidater. Vi samarbetar med CUT-e och skräddarsyr tester efter aktuell roll.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa just ditt företag?
Kontakta Laura.

Laura Bornebush

Talent & Recruitment Director [email protected] +46 70 234 72 60
 • Med stor kunskap om branschen och det rätta nätverket fick vi snabbt förtroende för Beyond Retails förmåga att hjälpa oss i rekryteringen av en ny e-handelschef. Vid kandidatpresentation satt vi med ett flertal fullt tänkbara kandidater vilket absolut inte hör till vanligheterna.

  Anders Malmer/ HR Ansvarig
  Martin & Servera
 • Samarbetet med Beyond Retail gick väldigt bra. Snabb uppstart, tydlig kandidatkvalitet på urvalet samt bra information och support under processens gång.

  Karin Söderlind/ CEO & Founder
  House of Dagmar
 • Vi är mycket nöjda med rekryteringsuppdraget, då Beyond Retail har haft god förståelse för rollen samt själva har kompetensen för att se vad som krävs för att lyckas i rollen.

  Martin Barden/ VD
  Yves Rocher Norden
 • Beyond Retail var engagerade och kunniga genom hela processen. Kandidaterna som presenterades höll en genomgående hög kvalitet. Vi är mycket nöjda och kommer använda oss av Beyond Retail för framtida digitala rekryteringar.

  Daniel Sochanek/ VD
  Swedoffice
 • Med stor kunskap om branschen och det rätta nätverket fick vi snabbt förtroende för Beyond Retails förmåga att hjälpa oss i rekryteringen av en ny e-handelschef. Vid kandidatpresentation satt vi med ett flertal fullt tänkbara kandidater vilket absolut inte hör till vanligheterna.

  Anders Malmer/ HR Ansvarig
  Martin & Servera
Eytys logo
Happy Plugs logo