Interimslösningar

I den digitala världen kan förutsättningarna för hur din organisation behöver arbeta ändras väldigt snabbt. Ibland beror det på att en medarbetare slutar men lika ofta handlar det om att nya behov uppstår i organisationen. En tillfällig, kvalificerad resurs kan hjälpa dig i en kritisk fas och se till att din digitala affär inte tappar fart.

När det rör sig om ett uppdrag som sträcker sig längre än en 6 månaders period, brukar man säga att det kostnadsmässigt är mer lönsamt för dig som kund att göra en långsiktig rekrytering. När det däremot rör sig om en utvecklingsfas eller en oväntad förändring och du snabbt vill ha kompetensen på plats är det tvärtom effektivt att använda sig av tillfällig resurs.

Vi på Beyond Retail har arbetat med uthyrning av interimskonsulter sedan 2011 och efterfrågan blir allt högre – på alla nivåer. I vårt nätverk finns konsulter som är både strategiska och operativa.

Vi har Sveriges främsta nätverk av digitala profiler
Vi har rätt kompetens för att utvärdera dina kandidater
Vi agerar rådgivare och ansvarar för hela rekryteringsprocessen
 • Behovsanalys / Paketering / Tidsplan

  Vi börjar processen med att gå igenom det bakomliggande syftet till din rekrytering, kompetenskrav och mål för rollen samt hur den passar in i din organisation. Vi går även igenom affärskultur och utvecklingspotential inom bolaget, för att förstår hur vi bäst kan paketera rollen mot potentiella kandidater. Processen fram till presentation av slutkandidater tar normalt mellan 3-5 veckor.

 • Kravprofil

  Behovsanalysen översätts i en detaljerad kravprofil för rekryteringsuppdraget. Kravprofilen är en mycket viktig del av processen då den tydligt ska förmedla vilken specifik kompetens, personlighet och erfarenhet som eftersöks samt hur det verkliga behovet ser ut i just din organisation.

 • Annonsering

  När vi tillsammans enats om en tydlig kravprofil hjälper vi dig att ta fram en annons för uppdraget. Eftersom vi har nära kontakt med digitala profiler i vårt nätverk börjar vi med att göra ett exklusivt utskick av annonsen till dessa men annonserar även i andra relevanta kanaler. Vill du att ditt uppdrag är konfidentiellt anpassar vi vår process efter det.

 • Search / Ansökningar

  Förutom att ta emot aktiva ansökningar lägger vi mycket stor vikt vid att kartlägga passiva kandidater från både vårt eget nätverk och andra lämpliga profiler via omfattande search-arbete. I detta steg av processen genomför vi kvalitativa telefonintervjuer för att utvärdera kandidater.

 • CV-avstämning

  CV-avstämningen sker normalt sett halvvägs i processen och syftar till att skapa en djupare dialog kring olika typer av profiler på CV-nivå. Här får du som kund insyn i processen och möjlighet att komma med input som är värdefull för oss att ta med oss i resten av processen.

 • Kompetensbaserad Intervju

  När vi stämt av med dig som kund och med aktuella kandidater går vi vidare till intervjustadiet. Intervjuerna genomförs på den ort där kandidaterna befinner sig och utförs enligt vår kompetensbaserade intervjumetodik. I detta skede är vår egen digitala kompetens mycket värdefull och hjälper oss att kvalitetssäkra kandidater på en hög nivå.

 • Urval / Kandidatpresentation

  När samtliga intervjuer är genomförda och vi gjort vår bedömning, presenterar vi slutkandidater. Antalet slutkandidater beror på komplexiteten i uppdraget och varierar mellan 3-6 st.

 • Kundintervjuer / Tester / Referenser

  Efter kandidatpresentation arbetar ansvarig konsult med att koordinera intervjuer, administrera eventuella tester och ta referenser på kandidater. Vi samarbetar med CUT-e och skräddarsyr tester efter aktuell roll.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa just ditt företag?
Kontakta Laura.

Laura Bornebush

COO & Partner [email protected] +46 70 234 72 60
 • Med stor kunskap om branschen och det rätta nätverket fick vi snabbt förtroende för Beyond Retails förmåga att hjälpa oss i rekryteringen av en ny e-handelschef. Vid kandidatpresentation satt vi med ett flertal fullt tänkbara kandidater vilket absolut inte hör till vanligheterna.

  Anders Malmer/ HR Ansvarig
  Martin & Servera
 • Vi är mycket nöjda med rekryteringsuppdraget, då Beyond Retail har haft god förståelse för rollen samt själva har kompetensen för att se vad som krävs för att lyckas i rollen.

  Martin Barden/ VD
  Yves Rocher Norden
 • Beyond Retail var engagerade och kunniga genom hela processen. Kandidaterna som presenterades höll en genomgående hög kvalitet. Vi är mycket nöjda och kommer använda oss av Beyond Retail för framtida digitala rekryteringar.

  Daniel Sochanek/ VD
  Swedoffice
Eytys logo
Happy Plugs logo