Digital Transformation, Kandidatupplevelse, Organization, Rekrytering

Kandidatupplevelse – Rekryteringsprocessens köpresa


Inom e-handel och digital affärsutveckling är begrepp som kundresa och användarupplevelse tillsammans med löpande uppvaktning av den potentiella kunden i olika kanaler en stor del av nyckeln till framgång. Det är vi många som är överens om och utvecklingen av framstående kundresor online har de senaste 5 åren gått i rask takt.

Ett område som halkat efter ordentligt när det kommer till ”kundresa” är rekrytering. Inte bara saknas det på många håll kunskap om hur man gör en rättvis bedömning av sina kandidater, man saknar också en strategi för att skapa en tydlig och involverande kundresa för sina kandidater.

På Beyond Retail arbetat vi målinriktat med att bidra till en förändring inom detta.

Personligen har det efter dryga 5 år av dedikerat arbete med digital rekrytering blivit väldigt tydligt vilka parametrar som påverkar kandidatupplevelsen.

Rättvisa genom hela processen

Grundläggande för en positiv kandidatupplevelse är att kandidaten upplever att det sker en rättvis bedömning. I detta avseende spelar kravprofilen en avgörande roll även när vi ger återkoppling. Så långt är detta ganska enkelt men det är såklart viktigt att alla parter som är involverade i rekryteringsprocessen baserar sin bedömning på samma parametrar. E-handel är ett perfekt område för att jobba med kompetensbaserade case och genom detta kan vi hjälpa alla parter att se bortom den där livsfarliga magkänslan och faktiskt fokusera på det kandidaten faktiskt levererat.

Den berömda återkopplingen

Alla kandidater som har varit på intervju bör få återkoppling via telefon, så enkelt är det bara. De som inte kommit till intervju ska få återkoppling via mejl med tydlig beskrivning av vad som avgjort vilka kandidater som tagits vidare och inte.

Tillgänglighet

Om vi går tillbaka till e-handel igen kan man ställa sig frågan vad som händer om en kund inte får svar från kundservice gällande t.ex. en fråga om deras köp? Jo, med största sannolikhet kommer kunden att bli irriterad och uppleva dålig service, vilket drabbar varumärket negativt. Detta har inte tagits på lika stort allvar inom rekrytering. Snabbhet i kommunikationen med kandidaterna är avgörande för hur vi upplevs som företag. Det är otroligt viktigt, om än tidskrävande att vara tillgängliga för sina kandidater under processens gång. Det ska finnas tydliggjort i varje annons vem som är ansvarig för rekryteringen inklusive kontaktinformation. Uppstår det frågor kring rollen som inte svaras på sänks konverteringsmöjligheten på sina kandidater.

Transparens 

I likhet med en kund som väntar på sin vara och kan spåra sitt paket är vi på Beyond Retail måna om att ge insyn i rekryteringsprocessens tidsplan och olika steg. Detta för att kandidaten ska förstå vad som förväntas redan från start. Under telefonintervjun ger vi alltid ytterligare information kring varje steg; antal förväntade intervjuer, case, referenstagning osv. Vi är även måna om att dela med oss om såväl möjligheter som utmaningar hos den aktuella arbetsgivaren för att ge en så transparent och ärlig bild som möjligt.

Skapa värde 

Våra rekryteringsprocesser innefattar många olika steg, både hos oss på Beyond Retail men även hos kund. Det innebär att kandidaterna ofta lägger ner mycket tid och engagemang och då är det viktigt för oss att vi tillför värde för kandidaterna att vara med i en process. Vi är måna om att bidra med värde överlag men även i varje steg av vår rekryteringsprocess, både hos oss och hos vår kund. Vi är noga med att varje intervju hos kund ska ha ett tydligt syfte och bedöma olika områden så att inte kandidaten behöver upprepa sig och därmed tappa engagemang.

Vill du veta mer om Beyond Retail och hur du kan optimera dina kandidaters kundresa kontakta mig på erika@beyondretail.se eller +46 70-3562027.

Erika Collin

Senior Recruitment Consultant Beyond Retail erika@beyondretail.se +46 70 356 20 27