News

Ny kund: Edblad

Edblad är ett svenskt designföretag, skapat med visionen att hylla den starka kvinnan som vågar vara sig själv och uttrycka sin personlighet. Edblad grundades på Singö 2006 i norra Roslagen av formgivarna Hans och Cathrine Edblad med en uttalad ambition att bygga ett ansvarsfullt etiskt företag med hållbara produkter.

Edblad har ett starkt varumärke men behov av att satsa ytterligare på e-handel och på att stärka bolagets varumärke digitalt. I samband med detta har Edblad valt att inleda ett samarbete med Beyond Retail som har påbörjat arbetet med en “due dilligence”. Genom en due dilligence samlar vi in och analyserar information om organisationen samt implementerar strategiska förändringar för att öka förutsättningarna att nå högt uppsatta verksamhetsmål. Efter analysen av siten har vi nu påbörjat en redesign av den nuvarande siten på plattformen Magento 2. Fokus i uppdraget är att göra siten mer användarvänlig och på så sätt stödja framtida tillväxt online.

I detta projekt inkluderas även att bygga upp det digitala teamet och rekrytera rätt digitala kompetenser för att fortsätta driva e-handeln framåt. Något vi på Beyond Retail har unika förutsättningar att hjälpa till med genom vårt kompletterande rekryteringserbjudande.

Vill du veta mer om hur du kan ta hjälp av Beyond Retail för liknande uppdrag?

Kontakta oss redan idag.