Case

Plattformsbyte och management hos Drakenberg Sjölin

Drakenberg Sjölin är ett smyckesvarumärke som startades 2009 av Andrea Drakenberg och Ellen Sjölin och har på bara några år etablerat sig som ett av Sveriges ledande smyckesvarumärken. Med omtanke, tidlöshet och enkel design i material som reflekterar de Skandinaviska årstiderna skapar Drakenberg Sjölin smycken för alla kvinnor.

I samarbetet med Drakenberg Sjölin tillhandahöll Beyond Retail en hybridlösning inom konsultkompetenserna. Emelie Samuelsson som är tech lead-konsult var ansvarig för teknisk projektledning inför ett plattformsbyte som skulle genomföras från WordPress till Shopify. Matilda Persson, e-handelskonsult som interim E-commerce Manager, med fokus på den dagliga driften för att driva e-handeln i rätt riktning samt trafikdrivning och kampanjhantering.

Nulägesanalys

Samarbetet startade med en nulägesanlys, en så kallad förstudie, för att kartlägga Drakenberg Sjölins aktuella status – både prestanda, trafik, konvertering och användarupplevelse. Det visade sig snabbt att den befintliga plattformen med dåvarande setup inte kunde hantera varken trafikmängden eller de önskemål som Drakenberg Sjölin hade på kundupplevelsen. Efter noga övervägning av olika plattformar valdes Shopify för sin enkelhet och prestanda.

Plattformsbyte

När valet av plattform var bestämt påbörjade Beyond Retail uppsättningen av det nya systemet vilket bland annat innebar migrering av befintlig kunddata och innehåll, uppsättning av frakt- och betalningslösningar samt kravställning gentemot externa systemleverantörer inom affärssystem och leverans. Plattformsbytet innebar även frontend-utveckling för att anpassa sitens layout, struktur och funktionalitet.

Daglig drift av e-handeln

När lanseringen av plattformen var verkställd arbetade Beyond Retail med den dagliga driften av e-handeln med fokus på att driva trafik samt skapa kampanjer via sociala kanaler. Utöver den dagliga driften av e-handeln arbetade Beyond Retail med tre projekt, alla med samma mål att driva mer trafik, sprida varumärkeskännedom och att långsiktigt öka försäljning.

Projekt 1 - Lokalisering av site

Med visionen att nå fler potentiella kunder samt att inte tappa befintliga kunder som önskar siten på lokalt språk ansvarade vi för ett projekt att lokalisera den befintliga siten. Att kunna erbjuda Drakenberg Sjölins största kundgrupp siten på lokalt språk är något vi bedömer som viktigt då man som kund i regel söker på sitt modersmål och känner en trygghet i lokalt språk.

Projekt 2 - Sökmotoroptimering

Med målet att öka den organiska synligheten i sökmotorer optimerade vi samt skrev nya texter (produkt- och kollektionstexter samt rubriker, meta titlar och meta descriptions) till siten. Detta arbete grundades på en omfattande sökordsanalys vi först utfört, anpassat efter söktrender och användarnas sökbeteende relaterat till smyckesbranschen och Drakenberg Sjölins signaturkollektioner.

Projekt 3 - Digital Marknadsföring

Utifrån sökordsanalysen gjorde vi en uppstart av sökordsmarknadsföring via kampanjer i Google Ads, med fokus på ökad varumärkeskännedom och att så småningom nå nya potentiella kunder. Beyond Retail var även delaktiga i att utföra en kampanjplanering i digitala kanaler där vi utifrån en nulägesanalys prioriterade de område som kunde bidra till organisk synlighet, trafikdrivning och ökad varumärkeskännedom.

Page load time
-55%
Subscribers
+123%
Quality Score
+55%