Case

Silva lanserar e-handel

Silva är ett välkänt svenskt varumärke inom outdoor-segmentet med ett produktsortiment som finns representerat via återförsäljare över hela världen. Varumärket har funnits sedan 1933 med produkter som kännetecknas av hög teknisk funktionalitet och innovativ design, anpassade för att klara de tuffa påfrestningar som det nordiska vädret och klimatet innebär.

Under 2016 tog Silva tillsammans med en extern webbyrå fram en ny site på plattformen WordPress med mål att implementera och lansera en e-handel. I samarbetet agerade Beyond Retail  kravställare gentemot externa parter, vilket omfattade second opinion på befintlig design och struktur, utveckling av plattformen WordPress/WooCommerce och övriga integrationer. Tillsammans med Silva sattes också interna processer för e-handeln och en långsiktig strategi för hela digitala kanalen.

Second Opinion

Efter brief gav Beyond Retail en second opinion på samarbetspartners, kompetens, tekniska lösningar och implementationer. Projektet var workshop-orienterat och vi fattade beslut kring följande punkter:

  • Målsättning och syfte med digitala kanalen
  • Inventering av produkt, logistik och bokföring
  • Teknisk lösning: vad som kommer levereras och vilka vidareutvecklingsmöjligheter som finns
  • Projektplan: delleveranser, ansvarsfördelning, projektbudget och betalningsmodeller
  • Kompetens och resurser in-house
  • Uppföljning och mätpunkter

Lanseringsplan & Projektledning

Workshopen ledde till en lanseringsplan som tydligt förklarade hur flödet såg ut i dagsläget, hur processen kunde optimeras samt vilka förutsättningar och möjligheter som fanns. Detta togs fram tillsammans med berörda parter internt och externt för att kunna skapa en gemensam process. Utefter lanseringsplanen projektleddes implementering och lansering för optimal leverans från valda leverantörer.

Dokumentation av flöden och processer

Beyond Retail dokumenterade alla system och processer som omfattar e-handelskanalen: från att en produkt skapas till att den når slutkund. Syftet med dokumentationen var att alla inom organisationen skulle kunna ta del av sammanhängande information gällande rutiner, processer och ansvarsområden. Det kan också användas som stöd i det dagliga arbetet – en manual för att hitta svar på konkreta frågor och felsöka problem internt och externt.

Överlämning och utbildning

Tillsammans med Silva tog vi fram övergripande strategi och utifrån detta en lista med actions, prioriteringar och ansvarsområden. Syftet med överlämningen var att Silva helt på egen hand ska kunna driva e-handeln vidare internt utifrån de resurser som finns.