Vår process

Unikt med vårt erbjudande och process är att vi involverar våra egna digitala experter i både kravspecifikation, intervjuunderlag och urval. På så sätt får vi en helt annan träffsäkerhet i vårt arbete. Där många traditionella rekryteringsbyråer behöver en utbildningsfas för att hitta rätt kandidater, kan vi snabbt ta upp dialogen med rätt profiler i vårt nischade nätverk och direkt påbörja bearbetningen för att skapa ett intresse för just din organisation. I nästa steg arbetar vi med kompetensbaserade djupintervjuer – på riktigt – och för samtalet på samma nivå som dina kandidater.

Vi har Sveriges främsta nätverk av digitala profiler
Vi har rätt kompetens för att utvärdera dina kandidater
Vi agerar rådgivare och ansvarar för hela rekryteringsprocessen
 • Behovsanalys / Paketering / Tidsplan

  Vi börjar processen med att gå igenom det bakomliggande syftet till din rekrytering, kompetenskrav och mål för rollen samt hur den passar in i din organisation. Vi går även igenom affärskultur och utvecklingspotential inom bolaget, för att förstår hur vi bäst kan paketera rollen mot potentiella kandidater. Processen fram till presentation av slutkandidater tar normalt mellan 3-5 veckor.

 • Kravprofil

  Behovsanalysen översätts i en detaljerad kravprofil för rekryteringsuppdraget. Kravprofilen är en mycket viktig del av processen då den tydligt ska förmedla vilken specifik kompetens, personlighet och erfarenhet som eftersöks samt hur det verkliga behovet ser ut i just din organisation.

 • Annonsering

  När vi tillsammans enats om en tydlig kravprofil hjälper vi dig att ta fram en annons för uppdraget. Eftersom vi har nära kontakt med digitala profiler i vårt nätverk börjar vi med att göra ett exklusivt utskick av annonsen till dessa men annonserar även i andra relevanta kanaler. Vill du att ditt uppdrag är konfidentiellt anpassar vi vår process efter det.

 • Search / Ansökningar

  Förutom att ta emot aktiva ansökningar lägger vi mycket stor vikt vid att kartlägga passiva kandidater från både vårt eget nätverk och andra lämpliga profiler via omfattande search-arbete. I detta steg av processen genomför vi kvalitativa telefonintervjuer för att utvärdera kandidater.

 • CV-avstämning

  CV-avstämningen sker normalt sett halvvägs i processen och syftar till att skapa en djupare dialog kring olika typer av profiler på CV-nivå. Här får du som kund insyn i processen och möjlighet att komma med input som är värdefull för oss att ta med oss i resten av processen.

 • Kompetensbaserad Intervju

  När vi stämt av med dig som kund och med aktuella kandidater går vi vidare till intervjustadiet. Intervjuerna genomförs på den ort där kandidaterna befinner sig och utförs enligt vår kompetensbaserade intervjumetodik. I detta skede är vår egen digitala kompetens mycket värdefull och hjälper oss att kvalitetssäkra kandidater på en hög nivå.

 • Urval / Kandidatpresentation

  När samtliga intervjuer är genomförda och vi gjort vår bedömning, presenterar vi slutkandidater. Antalet slutkandidater beror på komplexiteten i uppdraget och varierar mellan 3-6 st.

 • Kundintervjuer / Tester / Referenser

  Efter kandidatpresentation arbetar ansvarig konsult med att koordinera intervjuer, administrera eventuella tester och ta referenser på kandidater. Vi samarbetar med CUT-e och skräddarsyr tester efter aktuell roll.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa just ditt företag?
Kontakta Laura.

Laura Bornebush

Talent & Recruitment Director [email protected] +46 70 234 72 60
Eytys logo
Emeco Logo
Happy Plugs logo
Urbanears logo
Drakenberg Sjölin
Mini Rodini