Integritetspolicy

Beyond Retail inser vikten av att skydda integriteten för dina personuppgifter. Vi har infört riktlinjer för att skydda informationen du ger oss.

Behandlingen av dina uppgifter/personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Om du har registrerat dig för att bli en del av Beyond Retails nätverk och/eller ansökt om ett jobb via Beyond Retail baseras behandlingen på ditt samtycke, enligt nedan.

Beyond Retail AB, reg. nr.556878-9878, är ansvarig för dina personuppgifter. Utvalda närstående företag och leverantörer kan behandla dina personuppgifter på Beyond Retails uppdrag och i enlighet med Beyond Retails instruktioner enligt nedan, och är därmed behandlare av dina personuppgifter. Du kan kontakta Beyond Retail när som helst för frågor angående din integritet på:

Beyond Retail AB

Mail/Besöksadress: Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sverige

Telefon. +46 121 444 33

E-post: info@beyondretail.se

Syfte och bearbetning

Om du registrerar dig för att bli en del av Beyond Retails nätverk kommer vi att samla in ditt namn, e-postadress, telefonnummer, kontaktuppgifter för sociala medier (LinkedIn) och eventuellt din portfölj för att skapa din personliga profil. All information är inte obligatorisk vid registrering hos oss. Vi kommer att använda din kontaktinformation för att (i) skicka information om platsannonser baserat på de områden du har valt när du registrerade dig hos oss (ii) kommunicera med dig och svara på eventuella frågor eller kommentarer du kan ha angående våra tjänster. Vi kan också använda anonymiserad data för vår interna marknadsföring och demografiska studier för att analysera, profilera och övervaka mönster för att vi ska kunna förbättra våra tjänster.

Delar Beyond Retail din information med andra?

Beyond Retail säljer eller hyr inte ut dina personuppgifter till någon annan enhet.

Vi kan komma att dela dina uppgifter med associerade företag såsom de kunder/företag vi rekryterar till, samt anställda och konsulter hos Beyond Retail. Om du har anslutit dig till Beyond Retails Network kan Beyond Retail också dela dina uppgifter med utvalda leverantörer som utför funktioner för vår räkning som att distribuera e-postmeddelanden, skicka ut våra nyhetsbrev/jobbannonser eller hantera vårt nätverk. Vid behov kan de personuppgifter du lämnar till oss behandlas av dessa tredje parter, enbart för Beyond Retails räkning och i enlighet med våra instruktioner som databehandlare. Vi tillåter inte någon av våra leverantörer att göra någon annan användning av dina personuppgifter. Vi kan komma att dela dina uppgifter med våra utvalda leverantörer, som kan behandla dina uppgifter i länder både inom och utanför EU/EES när de utför funktioner för vår räkning. All sådan information kommer alltid att hållas till ett minimum som är relevant för ändamålet. Beyond Retail strävar alltid efter att behålla personuppgifter inom EU/EES.

Nedan har vi sammanfattat dina registrerade rättigheter att begära åtkomst, rättelse, radering av dina personuppgifter, och din rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten. Om du vill utöva dina rättigheter, vänligen skicka oss ett mail till info@beyondretail.se

Rätt till tillträde

Du har rätt att få bekräftelse på om personuppgifter som rör dig själv behandlas och, i så fall, tillgång till personuppgifterna och informationen.

Rätt till rättelse

Du har rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter om dig själv och att komplettera ofullständiga uppgifter.

Rätt till radering

Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter eller begränsar vår behandling av dina uppgifter, till exempel när det inte längre är nödvändigt för oss att behandla dina uppgifter med hänsyn till de ändamål för vilka de samlades in.

Rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten

Observera att om du anser att behandlingen av dina uppgifter strider mot tillämpliga dataskyddslagar, har du rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet; Datainspektionen.

Rätt att veta var annan information kan komma ifrån

Information som du inte har registrerat kan komma från dina sociala medier, t.ex. LinkedIn, uttalanden/åsikter från referenser eller intervjumaterial.

Hur raderar jag personlig information från Beyond Retails Network?

Om du inte längre vill vara en del av Beyond Retail Network kan du kontakta oss på: info@beyondretail.se

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi kommer att behålla dina personuppgifter så länge det är nödvändigt i förhållande till de ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlades. Om du ansöker om ett jobb via Beyond Retail eller har registrerat dig för att gå med i vårt nätverk, kommer vi att behålla dina uppgifter för att informera dig om framtida karriärmöjligheter och jobbannonser. Du kan när som helst kontakta oss på info@beyondretail.se för att få din information raderad eller ändrad.

Vår användning av cookies

Webbkakor är små bitar av information som webbplatser kan lagra i din webbläsare. De används för att anpassa användarupplevelsen eller för att samla in statistik till exempel. Cookies lagras tills de når sitt utgångsdatum, vilket ställs in av webbplatsen eller tjänsten som skapar dem.

Vi använder två interna cookies. beyondretail.se-session (temporary) används för att följa enskilda användares sessioner. accepted-cookies ställs in när du avvisar cookie-samtyckesfältet och upphör att gälla om 30 dagar.

Vi använder Google Analytics för att samla in anonym statistik om hur vår webbplats används. Google Analytics sätter ett antal cookies enligt beskrivningen av denna sida.

På liknande sätt används Hot Jar för att samla in anonym beteendedata om våra besökare. De har också en sida som beskriver deras användning av cookies.

Vi använder också Recaptcha av Google, som förhindrar att spam-innehåll läggs upp i våra formulär. Den ställer in cookiens NID.

Ändringar

Beyond Retail förbehåller sig rätten att då och då göra ändringar i vår integritetspolicy eller praxis. Vi kommer att publicera den uppdaterade policyn på vår webbplats, och därför uppmanar vi dig att granska denna sida då och då. Sista datum för ändring: maj 2018