E-handelsstrategi

Vår process

Ett strategiuppdrag innebär att identifiera och konkretisera de affärsmål som finns för just er verksamhet och vilken del e-handelssatsningen kan och bör ha. Vårt perspektiv är alltid långsiktigt där vi försöker hitta den optimala balansen mellan varumärkesbygge och försäljning. Vi ger er råd kring en shoppingupplevelse som både är engagerande och konverterande.

Resultat

Här kan du läsa mer om vad vi gjort för våra kunder.

Förstudie

Vi börjar alltid med en förstudie där vi tillsammans går igenom nuläget; mål, förutsättningar samt förväntningar. Beroende på projektets omfattning så innehåller detta ofta en konkurrens-, sökords- och teknisk plattformsanalys på valda marknader och/eller kanaler.

Mål och mätpunkter

Vi definierar de kvantitativa och kvalitativa målsättningarna för er e-handel. Vi tar fram KPI:er (Key Performance Indicators) för löpande analys, uppföljning samt sätter rutiner för rapportering.

Kanalstrategi

Särskild vikt lägger vi vid marknadsförings- och säljstrategi. Vilka kanaler har störst potential att leda till att målen uppfylls och hur ska man arbeta med dem. Det innefattar strategi och budgetfördelning för egna och betalda kanaler samt annonsering.

Projektledning

I strategin konkretiserar och prioriterar vi de digitala projekt som har störst effekt på er organisation. Vid behov kan vi också hjälpa er att göra ut strategin – antingen tillsammans med våra konsulter eller genom att utbilda internt. Som strategisk partner kan vi vara med er hela vägen och i alla delar av processen.