E-handelsstrategi

Allt börjar med en e-handelsstrategi. Vi vill erbjuda ett helhetsperspektiv på e-handeln som de flesta andra byråer saknar. Därför är vi tekniskt oberoende och utgår inte efter en egen plattform – istället utgår vi alltid ifrån kundens specifika behov och de förutsättningar som finns. Gemensamt är att vi alltid jobbar mot att öka konvertering, varumärkeskännedom och omsättning. Tillsammans hittar vi den lösning som passar dig, ditt varumärke och din organisation bäst. Vi hjälper er också definiera den optimala e-handelsorganisationen, och kommer med förslag på rollbeskrivningar, ansvarsområden, rutiner, processbeskrivningar samt eventuella rekryteringsbehov på kort och lång sikt.

Vår process

Ett strategiuppdrag innebär att identifiera och konkretisera de affärsmål som finns för just er verksamhet och vilken del e-handelssatsningen kan och bör ha. Vi hjälper er att sätta upp en digital strategi där vårt perspektiv alltid är långsiktigt och vi försöker hitta den optimala balansen mellan varumärkesbygge och försäljning. Vi ger er råd kring en shoppingupplevelse som både är engagerande och konverterande. Beyond Retail är en digital byrå som har sin bas i Stockholm men med kunder både nationellt och i Skandinavien.

Resultat

Här kan du läsa mer om vad vi gjort för våra kunder.

Förstudie

Vi börjar alltid med en digital förstudie där vi tillsammans går igenom nuläget; mål, förutsättningar samt förväntningar. Beroende på projektets omfattning så innehåller detta ofta en konkurrens-, sökords- och teknisk plattformsanalys på valda marknader och/eller kanaler. Allt för att skapa en digital strategi anpassad för er verksamhet.

Mål och mätpunkter

Vi definierar de kvantitativa och kvalitativa målsättningarna för er e-handel. Vi tar fram KPI:er (Key Performance Indicators) för löpande analys, uppföljning samt sätter rutiner för rapportering.

Kanalstrategi

Särskild vikt lägger vi vid digital marknadsförings- och säljstrategi. Vilka digitala kanaler har störst potential att leda till att målen uppfylls och hur ska man arbeta med dem. Det innefattar strategi och budgetfördelning för egna och betalda kanaler samt annonsering.

Projektledning

I den digitala strategin konkretiserar och prioriterar vi de projekt som har störst effekt på er organisation. Vid behov kan vi också hjälpa er att göra ut strategin – antingen tillsammans med våra konsulter eller genom att utbilda internt. Som strategisk partner kan vi vara med er hela vägen och i alla delar av processen.