Inkluderande ledarskap efterfrågas

Flexibilitet och möjligheten att arbeta delvis remote, brist på eller överflöd av kompetens samt mångfald är några av de ämnen som är hetast och mest omnämnda på arbetsmarknaden just nu. En nyckel till att bygga lönsamma och innovativa organisationer med nöjda medarbetare som vill utvecklas, är ett inkluderande ledarskap.

En av Gartners forskningsstudier visar att organisationer som ökade sitt inkluderande ledarskap under pandemin ökade sin omsättning med nästan 25%. Inkludering är inte något som sker över en natt utan snarare något som behöver pågå ständigt, varje dag. Med tanke på den rådande snabbföränderliga världen vi lever i, där vi har gått från pandemi till krig och till inflation, ställs nu desto högre krav på uthålliga ledare som snabbt återhämtar sig från förändringar, svårigheter och kriser. De behöver också engagera sig, skapa förtroende, lyfta fram osynlig mångfald och skapa psykologisk trygghet i teamet.

De senaste åren har vi sett företag anställa Mood Managers och Chief Happiness Officers för att säkerställa att alla anställda mår bra, trivs med sina arbetsuppgifter samt får stöd och utveckling i sin roll. Men att ha en Mood Manager eller Chief Happiness Officer innebär inte att jobbsökare och anställda har sänkt sina förväntningar på sin närmaste chef.

Att känna sig sedd av sin arbetsgivare är av stor vikt för svenskar, och en majoritet, 58%, anser att en bra chef bör vara lyhörd. 44% av svenskar vill ha en stark ledare som chef, men för att lyckas bör du även vara organiserad, uppmärksam och empatisk enligt mer än en tredjedel av svenskarna, enligt en studie från Headscout.

Dessa insikter gör att vi behöver prata mer om uthållighet i rekryterings- och ledarskapssammanhang. I en rapport från Deloitte identifierar de att engagemang, mod, insikt i egna fördomar, nyfikenhet, kulturell intelligens och samarbete är egenskaper som bidrar till inkluderande ledarskap. Ett inkluderande och motståndskraftigt ledarskap innebär att vara emotionellt stabil i alla situationer, modig och tålig samtidigt som man är stabil, optimistisk under förändring, stressresistens och lugn i motgång.

Som en stark ledare måste du kunna identifiera skillnaderna inom ditt team för att din organisation ska dra nytta av de olika styrkorna. Den här typen av ledarskap skapar psykologisk trygghet i teamet, vilket i sin tur ger välmående åt medarbetarna och mer produktiva och lönsamma organisationer.

Så hur hittar du dessa chefer som är både uthålliga och fokuserade på inkludering? Här är våra bästa tips:

  1. Rekrytera inte på det traditionella sättet där nätverk och era närmaste kontakter står i fokus.
  2. Använd öppna och inkluderande rekryteringsprocesser.
  3. Använd psykologiska tester för att mäta kandidaters egenskaper som skapar psykologisk trygghet och utmana dina referensramar för vad en chef bör vara.
  4. Informera kandidaterna om organisationens engagemang för mångfald och inkludering.
  5. Ställ kompetensbaserade intervjufrågor som berör inkludering.
Vill du veta mer om hur vi arbetar med våra rekryteringsprocesser och utvärdering av inkluderande ledarskap, kontakta Erika Collin - Senior Rekryteringskonsult och Operations Lead på erika@beyondretail.se eller +46 70-356 20 27.
Related Posts