En unik metodik med fokus på kompetens

Vi rekryterar hela vägen från ledande befattningshavare till skickliga specialister och generalister inom e-handel, digital marketing och angränsande branscher. Våra rekryteringsspecialister intervjuar cirka 900 branschspecifika kandidater per år, så det finns en stor chans att vi redan känner till den perfekta kandidaten för ditt företag.

Vår process bygger på 5 primära utvärderingsområden: Kompetens, track rekord, drivkrafter, engagemang och potential.
1.
Kravspecifikation och rådgivning
Vi sätter tillsammans ramar för kandidatprofilen, uppdraget och bidrar med relevanta insikter från branschen
När vi startar ett uppdrag är det viktigt att vi skapar en tydligt, gemensam överenskommelse om vilka kompetenser, erfarenheter och drivkrafter som är viktiga. På så sätt kan vi vara mycket mer träffsäkra i vår search.
2.
Headhunting och Search
Vi kartlägger kandidater inom vårt eget nätverk men också i en helt ny kartläggning för just denna roll
Detta pågår löpande under hela uppdraget för att säkerställa att vi alltid har relevanta kandidater. Vi förlitar oss inte på ansökningar men hjälper er gärna att annonsera rollen.
3.
CV-kalibrering
Vi ses efter ca två veckor och stämmer av ett första intresse samt exempel på kandidater som visat intresse för rollen
Detta är en möjlighet att ytterligare verifiera profil, erfarenhetsnivå, drivkrafter, relevans och andra viktiga faktorer för vidare arbete
4.
Kapacitetstester
Här finns möjlighet att genom vår samarbetspartner Alva Labs utvärdera kandidaters personlighet och logiska förmåga
Vi skräddarsyr tester mot kraven i rollen och får ytterligare nyansering i vår bedömning av kandidaters potentiella matchning
5.
Djupintervjuer
Kompetensbaserad metodik
Genom att utvärdera kandidaters kompetens, track rekord, drivkrafter, engagemang och potential kan vi med väldigt stor säkerhet presentera ett urval
6.
Kandidat presentation
Utifrån processens moment hittills presenterar vi vår bedömning av de kandidater som matchar kraven för rollen bäst
Vi nöjer oss bara med det allra bästa och lämnar ingen kund utan engagerade slutkandidat som är intresserad av rollen
7.
Kundintervju & case
Första mötet med er som bolag är relativt informellt. Andra mötet är desto mer strukturerat i form av ett rollspecifikt case
Case har med god marginal den högsta validiteten som bedömningsmetod inom rekrytering då man kan utvärdera kandidaters faktiska kompetens, engagemang och förmåga in action. .
8.
Koordinering & referenser
Vi koordinerar alla möten och frågor hela vägen fram till sign av er nya digitala medarbetare
Som tredjepart kan vi på ett effektivt och enkelt sätt facilitera dialog hela vägen in i signerat anställningsavtal.
9.
Uppföljning
Vi är otroligt måna om att både kund och kandidat upplever an god matchning över tid
VI följer därför upp med båda parter inom 2-3 månader efter startad anställning för att se så att samarbetet flyter på som det ska