Search

En rekryteringsprocess består av flera steg där Search är en av delarna. För att lyckas med en rekrytering – och hitta de bästa kandidaterna – räcker det inte bara med att nå dem som aktivt söker ett nytt jobb. Värdet av att ta hjälp med digitala rekryteringar är extra stort eftersom det kräver tid och kunskap att både söka, bearbeta och utvärdera kandidater samt presentera just ditt företag och tjänst på rätt sätt. I ett Searchuppdrag hjälper vi dig att aktivt söka och bearbeta kandidater och levererar en long-list med intresserade och för uppdraget relevanta kandidater.

Vi bearbetar effektivt de bästa kandidaterna på marknaden
Vi når ut till passiva kandidater som inte hade ansökt annars
Vi promotar ditt bolag på ett förtroendegivande sätt
 • Behovsanalys / Paketering / Tidsplan

  Vi börjar processen med att gå igenom det bakomliggande syftet till din rekrytering, kompetenskrav och mål för rollen samt hur den passar in i din organisation. Vi går även igenom affärskultur och utvecklingspotential inom bolaget, för att förstår hur vi bäst kan paketera rollen mot potentiella kandidater. Processen fram till presentation av slutkandidater tar normalt mellan 3-5 veckor.

 • Kravprofil

  Behovsanalysen översätts i en detaljerad kravprofil för rekryteringsuppdraget. Kravprofilen är en mycket viktig del av processen då den tydligt ska förmedla vilken specifik kompetens, personlighet och erfarenhet som eftersöks samt hur det verkliga behovet ser ut i just din organisation.

 • Annonsering

  När vi tillsammans enats om en tydlig kravprofil hjälper vi dig att ta fram en annons för uppdraget. Eftersom vi har nära kontakt med digitala profiler i vårt nätverk börjar vi med att göra ett exklusivt utskick av annonsen till dessa men annonserar även i andra relevanta kanaler. Vill du att ditt uppdrag är konfidentiellt anpassar vi vår process efter det.

 • Search / Ansökningar

  Förutom att ta emot aktiva ansökningar lägger vi mycket stor vikt vid att kartlägga passiva kandidater från både vårt eget nätverk och andra lämpliga profiler via omfattande search-arbete. I detta steg av processen genomför vi kvalitativa telefonintervjuer för att utvärdera kandidater.

 • CV-avstämning

  CV-avstämningen sker normalt sett halvvägs i processen och syftar till att skapa en djupare dialog kring olika typer av profiler på CV-nivå. Här får du som kund insyn i processen och möjlighet att komma med input som är värdefull för oss att ta med oss i resten av processen.

 • Kompetensbaserad Intervju

  När vi stämt av med dig som kund och med aktuella kandidater går vi vidare till intervjustadiet. Intervjuerna genomförs på den ort där kandidaterna befinner sig och utförs enligt vår kompetensbaserade intervjumetodik. I detta skede är vår egen digitala kompetens mycket värdefull och hjälper oss att kvalitetssäkra kandidater på en hög nivå.

 • Urval / Kandidatpresentation

  När samtliga intervjuer är genomförda och vi gjort vår bedömning, presenterar vi slutkandidater. Antalet slutkandidater beror på komplexiteten i uppdraget och varierar mellan 3-6 st.

 • Kundintervjuer / Tester / Referenser

  Efter kandidatpresentation arbetar ansvarig konsult med att koordinera intervjuer, administrera eventuella tester och ta referenser på kandidater. Vi samarbetar med CUT-e och skräddarsyr tester efter aktuell roll.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa just ditt företag?
Kontakta Laura.

Laura Bornebush

Talent & Recruitment Director laura@beyondretail.se +46 70 234 72 60
 • Med stor kunskap om branschen och det rätta nätverket fick vi snabbt förtroende för Beyond Retails förmåga att hjälpa oss i rekryteringen av en ny e-handelschef. Vid kandidatpresentation satt vi med ett flertal fullt tänkbara kandidater vilket absolut inte hör till vanligheterna.

  Anders Malmer/ HR Ansvarig
  Martin & Servera
 • Vi är mycket nöjda med rekryteringsuppdraget, då Beyond Retail har haft god förståelse för rollen samt själva har kompetensen för att se vad som krävs för att lyckas i rollen.

  Martin Barden/ VD
  Yves Rocher Norden
 • Beyond Retail var engagerade och kunniga genom hela processen. Kandidaterna som presenterades höll en genomgående hög kvalitet. Vi är mycket nöjda och kommer använda oss av Beyond Retail för framtida digitala rekryteringar.

  Daniel Sochanek/ VD
  Swedoffice
Eytys logo
Happy Plugs logo