E-commerce

Vad innebär en digital transformation?

Idag pratar man ofta om begreppet digital transformation inom bolag och organisationer, oavsett affärsområde. Men vad betyder det egentligen? Hur skiljer det sig från “vanlig” affärsutveckling?

I teorin innebär digital transformation att använda och implementera ny teknologi för att förbättra ett bolags prestationer. Rent praktiskt handlar det om att implementera digitala lösningar, där ökat användande av digital teknologi förnyar och förbättrar befintliga processer. Man pratar också om begrepp som “disruption” och “digital darwinism”, som båda beskriver processer där det sker en digital evolution. Det låter dramatiskt. Men vad man måste komma ihåg är att det är marknaden som driver förändring, inte enskilda företag. Och de företag som inte hänger med riskerar att bli omsprungna av start-ups med teknologiskt försprång. Redan 2015 sade Tom Goodwin:

“Intressanta saker händer. Världens största taxibolag, Uber, äger inga bilar. Världens mest populära medieföretag, Facebook, skapar inget innehåll. Världens mest värdefulla butik, Alibaba, har inget eget lager. Världens största hotellföretag, AirBnB, äger inga fastigheter.”

Mer digital förståelse måste in där besluten tas. Det innebär att de flesta företag kommer att genomgå en digital transformation de närmaste åren, där stora delar av den nuvarande verksamheten kommer att förändras drastiskt med datadrivna affärsmodeller.

Så vem eller vilka är det som leder en digital transformationsresa? Många beslutsfattare säger själva att de har svårt att hänga med i den digitala utvecklingen. I bästa fall löser man det genom att ta in digitala roller – i värsta fall gör man ingenting alls. En digital transformation innebär en förändring av ett helt företag och får aldrig ses som ett avgränsat projekt inom organisationen. Det är ingenting en person eller en avdelning fattar ett beslut om, utan det handlar snarare om att acceptera förändring och hänga med i utvecklingen.

Detta är del 1 av 3 i en serie om digital transformation. Behöver ditt företag hjälp med att förstå eller att komma igång med digital transformation? Vi på Beyond Retail kan hjälpa er med digital strategi, intern utbildning och rekrytering på alla nivåer. Kontakta oss så hjälper vi dig.