Organization

Varför det krävs digital kunskap för att rekrytera digitalt? 

Niclas Winroth, CEO & Laura Bornebusch, COO

”Företag kom till oss efter att ha misslyckats med sin digitala rekrytering via traditionella rekryteringsbolag.”

2014 lanserade Beyond Retail ett kompletterande erbjudande till vår konsultverksamhet inom e-handel, nämligen rekrytering med fokus på digitala kompetens. Erbjudandet har tagits emot mycket väl och hittills har vi gjort över 250 rekryteringar av digitala chefer, generalister, specialister och kreatörer inom olika branscher.

Idag står rekryteringserbjudandet för ca 40% av vår omsättning, har bidragit starkt till att bygga varumärket Beyond Retail och är en självklar del av vår verksamhet. För 6-7 år sedan var allt dock inte lika självklart. Det var nämligen på förfrågan av kunder och andra bolag som kom till oss efter att ha misslyckats med traditionella rekryteringsbolag, som vi startade erbjudandet.

”Kan inte ni, i egenskap av experter, hjälpa oss att hitta och utvärdera rätt kandidater?”

Frågan som kom till oss var om vi, i egenskap av experter, inte kunde hjälpa dem att verkligen hitta och utvärdera rätt kandidater till deras verksamhet och därmed öka träffsäkerheten i deras rekrytering. Som ett renodlat konsultbolag kunde vi enkelt ha sett rekrytering av permanent personal som det största hotet mot vårt grunderbjudande. Beyond Retails viktigaste ledord har dock alltid varit att värdera kundens lönsamhet och långsiktighet framför vår egen. Med detta som grund blev valet snabbt självklart – vi bestämde oss för att lyssna på efterfrågan och istället se det som en möjlighet att bidra med vår expertis i ytterligare ett led för att på riktig kunna ”ta ett helhetsgrepp” kring våra kunders digitala transformation.

”Det finns tre avgörande faktorer för framgångsrik digital och långsiktigt rekrytering”

Under de senaste 6 åren har vi genom vårt helhetsgrepp, kommit att bli den ledande partnern för rekrytering av digital, försäljningsinriktad kompetens i Sverige. Vi har fått förtroendet att vara med och rekrytera prestigefyllda specialistroller i de mest konkurrensutsatta branscherna och bygga hela digitala avdelningar på bolag som idag ligger i framkant inom e-handel men mest stolta är vi över det nätverk vi har skapat med branschens talanger och bolag. Med den erfarenhet och de branschöverskridande insikter vi samlat på oss, är vi på Beyond Retail överens om en sak: Framgångsrik digital och långsiktigt rekrytering beror i regel på tre, avgörande faktorer:

  1. Att skapa en tydlig kravspecifikation kräver digital kunskap
    När det kommer till att rekrytera digital kompetens är det viktigt, för en långsiktig matchning mellan roll och kandidat, att utvärdera nivån på digital mognad och kunskap inom den rekryterande organisationen. Ur ett kravställningsperspektiv ställer detta avsevärt högre krav på rekryteringsteamets expertis och desto lägre kunskapen och mognaden är hos det rekryterande bolaget desto högre kunskap krävs av den rekryterande partnern. I dessa fall hamnar det ofta helt på rekryteringsteamets ansvar att ställa rätt frågor för att ”hamna rätt” i kravspecifikation och förstå om det faktiskt finns rimliga förutsättningar för den profil man söker att leverera på de förväntningar som finns. Hur hela teamet/organisationen samspelar är också en nyckelfaktor för tydlighet, mandat och effektivitet som i sin tur avgör motivation och engagemang för kandidater.
  2. Detaljerad och djupgående utvärdering av kompetens genom alla steg i processen
    Rekryteringsteamets kunskap inom digital rekrytering, är också helt avgörande för resterande steg i en rekryteringsprocess, dvs även för kartläggning/search, införsäljning, djupintervjuer, urval och utformning/värdering av lämplighetstester. Inte nog med att det krävs hög digital kunskap och djupa branschinsikter för att verkligen landa i rätt i sin search, att ha digital kunskap är också mycket viktigt för förtroendeskapandet i införsäljningen mot digitala kandidater. För att utvärdera kandidater är viktigare än någonsin, att som rekryterande part, kunna ställa djupgående och scenariobaserade frågor men även nischade följdfrågor anpassat efter varje roll. Kandidatmarknaden är full av digitala entusiaster och det är här, i detaljerna som en mycket stor del av värderingen av kompetens ligger (eller bör ligga). Utan en rekryterare med rätt kunskaper riskerar man inte bara att skicka vidare icke-kompetenta kandidater men även att missa kandidater som inte får visa upp vidden av sin kunskap till en rekryterare som inte kan ställa rätt frågor.
  3. Förtroendeskapande mot både kunder och kandidater
    Som extern och nischad rekryteringspartner har vi haft möjligheten att bygga ett starkt nätverk av de mest framstående digitala talangerna i landet. Eftersom vi arbetar nischat har vi en tät dialo med kandidater och kan vara mycket mer effektiva i vårt arbete eftersom vi redan från starten i ett uppdrag har bra koll på vilka kandidater som är relevanta och om de är öppna för nya möjligheter. Apropå kandidater så har vi under de senaste 2 åren, kontinuerligt frågat våra kandidater vad de uppskattar mest i dialogen med oss och samtliga säger att de uppskattar att de kan föra en mycket djupare dialog med oss än med andra rekryterare vilket inte bara skapar förtroende utan även pålitlighet för att vi representerar möjligheter som har rimliga förutsättningar. När vi istället frågar våra kunder säger de att det känns tryggt att vi själva har kunskapen och snabbt kan avgöra om en kandidat har vad som krävs för att leverera. Många är också tacksamma för den input vi kan ge på organisationen i sin helhet och att även om vi bara rekryterat för en specifik roll, så har vi bidragit till att skapa en mer effektiv organisation för tillväxt. Ett unikt värde vi är väldigt glada över att kunna tillföra alla våra kunder.

Vill du diskutera digital rekrytering, organisation eller kluriga rekryteringsbehov? Slå oss en signal på +46 8 121 444 33 så ger vi dig den input vi kan.

Laura Bornebusch Lundeberg

COO & Partner Beyond Retail laura@beyondretail.se +46702347260