Orkla Health valde Beyond Retail

För fem månader sedan fick Beyond Retail möjligheten att samarbeta med Orkla Health, ett av de ledande företagen inom konsumenthälsa i Norden, och Sophie Hermelin, Senior E-commerce Consultant på Beyond Retail, tilldelades rollen som tillförordnad E-handelschef.

"Jag kan varmt rekommendera Sophie och Beyond Retail. Vi behövde hjälp ganska brådskande, och trots att Sophie befinner sig i Stockholm och vårt företag och team i Oslo, så kändes hon alltid som en del av teamet”, säger Johanna Jeppsson, Digital Sales & Marketing Director på Orkla Health.

Uppdraget
Målet med uppdraget på Orkla Health var att agera som Interim E-handelschef. Det innebar inte bara att hantera deras dagliga onlineverksamhet och digitala närvaro, utan också att fokusera på tre viktiga områden för Orkla Health: att höja kompetensen inom CRO och performance marketing, implementera datadrivna arbetssätt samt rekommendera framtida investeringar för att öka långsiktiga intäkter.


Vårt tillvägagångssätt

För det första var Sophies fokus att snabbt inta rollen som E-handelschef för att kunna driva den dagliga e-handelsverksamheten. Detta innebar att etablera nya processer för kommersiell planering och analys, att utbilda teammedlemmar i ett nytt analysformat samt att säkerställa att säljmålen uppnåddes.

Samtidigt utförde Kenny Renes från Beyond Retail en CRO-analys av Orklas e-handel för att identifiera områden som kunde förbättras. Vårt CRM-team genomförde också en audit och höll en workshop tillsammans med Orkla Health. Resultaten från dessa audits översattes sedan till konkreta rekommendationer och prioriterades baserat på de förväntade resultaten av dessa förändringar.

Med de insikter som samlades in från detta och dataanalys av Orkla Healths historiska E-handels-KPI-utveckling kunde Sophie identifiera möjliga fokusområden att föreslå. Till exempel rekommenderade hon en ny SaaS-plugin för att tillgodose klientens behov av en mer personlig upplevelse på webbplatsen och i deras nyhetsbrevskommunikation.

"Som Sophie vet är jag mycket nöjd med hennes gedigna kunskap inom e-handel och hennes förmåga att överföra sin kunskap till teamet (och andra). Hon har varit mycket engagerad i sitt arbete och haft ett strukturerat och datadrivet tillvägagångssätt för att lösa sina uppgifter. Dessutom har hon bred kunskap inom e-handel och digital marknadsföring. De ämnen hon har känt sig mindre bekväm med har hon hittat sätt att lära sig mer om. Jag kommer att sakna hennes professionella approach, hennes kompetenser men framför allt henne som person." säger Johanna Jeppsson.

Beyond Retails uppdrag resulterade i fem huvudsakliga resultat:

  1. Ökad lönsamhetGenom att implementera förändringar i den kommersiella planen, ta hänsyn till förändringar i produktionskostnader samt skifta fokus från kraftiga rabatter till försäljning till fullpris, kunde Sophie skapa en betydande ökning av klientens marginaler.
  2. Analys som grund för framtida investeringar: Genom att analysera hur deras varumärken presterar jämfört med tidigare år samt att ta hänsyn till hur kanalmixen skulle se ut, kunde Sophie presentera värdefulla insikter för både ledning och e-handelsteamet. Tillsammans med CRO- och CRM-auditen utgjorde dessa insikter grunden för hur hon kunde rekommendera och prioritera framtida investeringar för Orkla Health. 
  3. E-handelsteam med nya datadrivna arbetssätt: För att förbättra e-handelsteamets processer implementerades nya verktyg, mallar och möten. Till exempel införde Sophie ett nytt analysformat för att hjälpa teamet att inkludera insikter, åtgärder och resultat i sin analys.
  4. Ny process för att följa upp performance marketing: Nya dashboards och arbetssätt med klientens mediebyrå infördes för att öka kick-back. 
  5. Första åtgärder vidtagna baserat på rekommenderade framtida investeringar: En ny UX-design för deras check out skapades baserat på CRO-auditen. Dessutom är flera actions planerade för de kommande månaderna baserat på audits och analyser.


Nu säkerställer Sophie en sömlös och smidig överlämning till den nya permanenta E-handelschefen som ska fortsätta säkra framgången för Orkla Healths e-handel.

Detta tillfälliga uppdrag har varit ett perfekt exempel på hur vi arbetar som konsulter på Beyond Retail. Vår styrka ligger i att vi har en blandning av e-handelsgeneralister och CRM- och digital marketing specialist, och vi tar råd från varandra för att anpassa oss till varje klients individuella behov.


Related Posts